Fusion mellem Roskilde Handel og Erhvervsforum Roskilde

Opdatering d. 15. marts 2018:
Udmelding vedr. planerne om sammenlægning af Roskilde Handel og Erhvervsforum Roskilde

For et år siden gav generalforsamlingerne i henholdsvis Erhvervsforum Roskilde og Roskilde Handel mandat til, at foreningerne kunne arbejde videre med planer om at lægge de to foreninger sammen til én. Nu udsættes sammenlægningen igen.

“Timingen i en sammenlægning mellem vores to foreninger er bare ikke optimal lige nu. Det har vi måttet sande efter udviklingen de seneste måneder”, lyder det i enighed fra bestyrelserne i  Erhvervsforum Roskilde og Roskilde Handel.

Det gode samarbejde intensiveres
“Vi fortsætter dog det gode samarbejde – og intensiverer det løbende med nye fællestiltag og medlemsmøder”, forklarer Marie-Louise Munter, bestyrelsesformand og fungerende leder af Erhvervsforums sekretariat.

Erhvervsforum Roskilde holder generalforsamling med forudgående debatmøde 18. april i Guldaldersalen. Roskilde Handels ordinære generalforsamling er planlagt til 16. april.

Baggrund om vores foreninger:

Roskilde Handel blev stiftet i 1857 og hed dengang Roskilde Handelsstandsforening. I 1980’erne skilte en gruppe detailhandlende sig ud i Roskilde Stjernebutikker, primært bestående af butikker i Algade/Skomagergade, og dannede sit eget markedsføringsfællesskab. Roskilde Stjernebutikker blev sammenlagt med Roskilde Handel i 1990’erne, men bestod som internt medlemskab frem til 2016, hvor kontingentstrukturen blev lagt om, én forening, ét kontingent. I Roskilde findes der omkring 300 detailhandlere, som er fordelt i midtbyen samt i et indkøbscenter. Roskilde Handel består i dag af ca. 200 medlemmer.

Erhvervsforum Roskilde blev stiftet som Roskilde Erhverv i 1981, og har lige siden arbejdet på at optimere rammebetingelserne for virksomheder i Roskilde Kommune. I de tidlige ’90ere have man faktisk også et repræsentationskontor i Polen! Den form Erhvervsforum Roskilde har i dag, er resultatet af sammenlægningen af Gundsø Erhverv, Ramsø Erhverv og Roskilde Erhverv, i forbindelse med kommunesammenlægningen i 2007/08. På det tidspunkt talte foreningen lige under 200 medlemmer. I dag er der ca. 500 medlemmer. Den 1. april 2013 indgik Erhvervsforum Roskilde en partnerskabsaftale med Roskilde Kommune omkring den operationelle del af erhvervsservicen, og gik fra en halvtids medarbejder til 7 medarbejdere.

Q & A

Hvad har vi til fælles?

 • Vi er alle erhvervsvirksomheder
 • Vi vil alle udvikle vores virksomhed
 • Vi vil alle være en del af Roskildes udvikling
 • Vi vil alle fortælle de gode historier om Roskilde
 • Vi vil alle gerne have kvalificeret arbejdskraft

Vores formålsparagraffer:

Roskilde Handel

Foreningens formål er at arbejde for at skabe de bedste vilkår for erhvervslivet i Roskilde Kommune, samt at varetage erhvervslivets interesser udadtil, blandt andet overfor andre organisationer, offentlige institutioner og lignende.

Erhvervsforum Roskilde

Foreningens formål er primært at skabe netværk mellem foreningens medlemmer for derigennem at fremme udvikling og vækst. Det er endvidere foreningens formål at varetage det lokale erhvervslivs interesser overfor kommunen, regionen, staten og det internationale samfund.

Begrundelse, muligheder, synergier?

Den helt korte version er at ”sammen står vi stærkere”! Vores ambitioner for Roskilde Kommunes udvikling flugter og i stedet for at føre parallelle dialoger med erhvervslivet i to foreninger, vil vi have én fælles dialog, én fælles stemme, én fælles ledestjerne.

Derudover vil vi i én fælles forening kunne optimere værdien af den samlede kontingentindtægt, igennem koordinering af aktiviteter, markedsføring, læringsforløb mv. samt én smal administration.

For og imod fusion?

For Imod
 • Fælles målsætning for Roskilde udvikling
 • Én samlet og vægtig stemme overfor  kommune, region m.fl.
 • Én samlet og vægtig stemme overfor kommune, region m.fl
 • Bedre mulighed for gearing af midler sammen med kommune, region og andre eksterne partnere
 • Bedre koordinering af markedsføring/aktiviteter, og dermed mere værdi for den enkelte krone
 • Fælles og mere strømlinet administration = flere midler til udadvendte aktiviteter
 • En egentlig City Management Organization
 • ”Én for alle, alle for én”
 • ”Kun” en stemme
 • For stor branchespredning?
 • Bliver den enkeltes indflydelse udvandet?
 • Drukner de to foreningers medlemmer i hinanden?

Hvad betyder en fusion for mig som medlem?

 • Du bliver en del af et større fællesskab
 • Jeg får mere ud af min kontingentkrone – mindre andel til administration, større andel til aktiviteter
 • Jeg bidrager til en koordineret indsats for vækst i Roskilde, til gavn for mig og min nabo
 • Jeg får adgang til flere medlem-til-medlems tilbud 

Hvad skal jeg betale i kontingent?

I dag har hver forening deres egen kontingentstruktur, og som udgangspunkt bevares begge disse kontingent typer som et detailhandelskontingent (nuværende Roskilde Handel) og kontingent for øvrige erhverv (nuværende Erhvervsforum Roskilde). Bestyrelsen i den nye forening fastlægger rammen for hvornår man er detailhandelsmedlem, og falder man indenfor denne kategori, kan man kun blive detailhandelsmedlem hvis man vil være med i foreningen, og betaler således detailhandelskontingent. Alle andre virksomheder der falder uden for detailhandelsdefinitionen, betaler kontingent som ”øvrige erhverv”.

Hvis man som ”øvrige erhverv” medlem, gerne vil bakke op omkring detailhandlen, kan man godt opgradere sit medlemskab et detailhandelsmedlemsskab. Som født detailhandelsmedlem kan man dog ikke ”downgrade” til ”øvrige erhverv” medlem.

Den nuværende kontingentstruktur for de to foreninger er som følger:

kontingent 2018 ekskl. moms

Roskilde Handel
Detailvirksomhed eller bank, under 100 kvm. salgsareal, samt øvrige virksomheder 4.500
Detailvirksomhed eller bank, 100 -399 kvm. salgsareal 10.000
Detailvirksomhed eller bank, +400 kvm. salgsareal 21.000
Erhvervsforum Roskilde * fuldt indfaset
1-9 ansatte 2.125 2.450
10-49 ansatte 3.350 4.900
50-99 ansatte 4.985 8.170
+100 ansatte 6.620 11.440
* Kontingentstruktur i Erhvervsforum er under indfasing og vil være fuldt indfaset i 2020, se kollonne “fuldt indfaset”

Hvad får jeg for mit kontingent?

Alle medlemmer får blandt andet følgende for sit medlemskab:

 • Netværk
 • Kompetenceudviklende forløb
 • Adgang til diverse medlemstilbud
 • Help desk service – til f.eks. kommunale ansøgninger, elev/lærlinge rekruttering, ……
 • Erhvervspolitisk indflydelse – direkte linje til både det politiske- og forvaltningsmæssige niveau i kommune og region..

Som detailhandelsmedlem for du endvidere:

 • Fælles markedsføring – budget er difference mellem ”øvrige erhverv” kontingent og detailhandelskontingent.
 • Stjernegavekort – adgang til
 • Koordinering mellem ”vores” markedsføring/aktiviteter og de turisme-, erhvervs- og borgerrettede aktiviteter og markedsføring.
 • Detailhandelsrettet kompetenceudvikling – f.eks. servicekurser, digitalisering mv.