20. november 2017

Sammenlægning udskudt

Opdatering d. 15. marts 2018:
Udmelding vedr. planerne om sammenlægning af Roskilde Handel og Erhvervsforum Roskilde

For et år siden gav generalforsamlingerne i henholdsvis Erhvervsforum Roskilde og Roskilde Handel mandat til, at foreningerne kunne arbejde videre med planer om at lægge de to foreninger sammen til én. Nu udsættes sammenlægningen igen.

“Timingen i en sammenlægning mellem vores to foreninger er bare ikke optimal lige nu. Det har vi måttet sande efter udviklingen de seneste måneder”, lyder det i enighed fra bestyrelserne i  Erhvervsforum Roskilde og Roskilde Handel.

Det gode samarbejde intensiveres
“Vi fortsætter dog det gode samarbejde – og intensiverer det løbende med nye fællestiltag og medlemsmøder”, forklarer Marie-Louise Munter, bestyrelsesformand og fungerende leder af Erhvervsforums sekretariat.

Erhvervsforum Roskilde holder generalforsamling med forudgående debatmøde 18. april i Guldaldersalen. Roskilde Handels ordinære generalforsamling er planlagt til 16. april.