6. november 2019

Ny formand og næstformand pr. 1. december 2019 i Erhvervsforum Roskilde

Med baggrund i at nuværende bestyrelsesformand Kasper Bæk pr. 1. december tiltræder et job
som direktør for Handelsbanken i Køge, har han anmodet bestyrelsen om at træde tilbage som
formand for Erhvervsforum Roskilde, da det ikke er foreneligt med sit nye virke.

På foreningens årlige bestyrelsesseminar afholdt g.d. blev konstitueringen gennemført og med
følgende resultat.

Pr. 1. december 2019 overtager advokat og partner Rune Tarnø formandsrollen mens Morten Bo
Berthelsen, indehaver af Roskilde Kopi og Print, bliver næstformand.
Morten Bo Berthelsen vil ligeledes fra december være foreningens nye talsmand.

Spørgsmål til ovenstående kan rettes til bestyrelsesformand Kasper Bæk på
formand@erhvervsforum.biz eller via telefon 25270590.

På bestyrelsens vegne
Kasper Bæk                                           Rune Tarnø
Bestyrelsesformand                            Næstformand