17. oktober 2017

erhvervsFORUM Roskilde og Roskilde Handel fusionerer

Hvis alt går efter planen, fusionerer erhvervsFORUM Roskilde og Roskilde Handel, så man fra 1. januar bliver én samlet forening med navnet Roskilde Handel & Erhverv.

Det har de to bestyrelser på et strategiseminar besluttet på baggrund af det mandat, som begge foreningers medlemmer tidligere i år har givet bestyrelserne.

Foreningerne skal nu afholde ekstraordinære generalforsamlinger for at gøre klar til fusionen, som vil styrke positionen, hvor handels- og erhvervsliv står sammen om at være én stærk stemme – sammen om Roskilde.

Indtil førstkommende ordinære generalforsamling vil de to nuværende bestyrelser fungere som én stor samlet interimbestyrelse. Derefter vil en ny bestyrelse med repræsentanter fra både handel og erhverv blive udpeget.

De to nuværende bestyrelsesformænd Svend Overgaard (Roskilde Handel) og Marie-Louise Munter (Erhvervsforum Roskilde) fortsætter som talspersoner for den nye forening, indtil den nye bestyrelse er valgt i løbet af foråret 2018.

Som medlem betyder den nye forening endnu flere fælles medlemsfordele, større netværk og – via bestyrelsens arbejde – større indflydelse på vilkårene for at drive handel og erhverv i Roskilde Kommune og Region Sjælland.