13. marts 2018

Erhvervsforum fortsætter med erhvervs- og turismeservice frem til 2021

Det er netop blevet offentliggjort, at det blev Erhvervsforum Roskilde, der fortsætter med at varetage Roskilde Kommunes erhvervs- og turismeservice efter at partnerskabsaftalen har været i offentligt udbud.

Det betyder, at Erhvervsforums sekretariat, herunder VisitRoskilde-organisationen, fortsætter det videre arbejde.

  • Vi glæder os over, at vi får mulighed for at fortsætte arbejdet med at løse opgaver med både erhvervs- og iværksætterservice og turismen i Roskilde i de næste 3,5 år. De ekstra tilførte midler til erhvervs- og iværksætterservice gør, at vi kan intensivere indsatsen over for iværksættere og virksomheder i Roskilde Kommune og være med til at sikre bedre vækstvilkår og adgang til mere kvalificeret arbejdskraft, siger Marie-Louise Munter, bestyrelsesformand for Erhvervsforum Roskilde.
  • Samtidig fortsætter vi med turismeservicen, hvor vores sekretariat arbejder for at styrke sammenhængskraften og sikre samarbejdet mellem turistaktørerne i kommunen. Vi har fx netop lanceret et nyhedsbrev for frontpersonalet i både butikker, hoteller og hos attraktionerne, for at fremme en fælles servicekultur til glæde for alle kunder, besøgende og gæster, forklarer Munter.

Erhvervsforums sekretariat har i de sidste fire år været todelt, hvor medarbejderne arbejder med enten erhvervsservice (herunder iværksætterrådgivning) eller turismeservice. Derudover varetages foreningen Erhvervsforum Roskildes interesser og aktiviteter, bl.a. netværksmøder og virksomhedsbesøg.

  • Med udgangspunkt i vores kontakt til medlemmerne, iværksættermiljøet og virksomheder i Roskilde Kommune glæder vi os til at samarbejde med både Erhvervsafdelingen i Roskilde Kommune og de andre dygtige aktører på markedet – ligesom vi altid har gjort. Derfor fokuserer vi fremadrettet på at sikre den røde tråd i erhvervs- og iværksætterrådgivningen i både kommunalt og regionalt regi sammen med erhvervsfremmeaktørerne omkring os, forklarer Munter.

Erhvervsforum igangsætter nu en proces, hvor de sætter rammerne for det nye udbud – herunder rekruttering af en ny direktør, der skal stå i spidsen for Erhvervsforums aktiviteter både som foreningen Erhvervsforum Roskilde og som operatør på erhvervs- og turismeservicen frem til udgangen af 2021, hvor den nye kontrakt udløber.

Partnerskabsaftalen om erhvervs- og turismeservice har i de seneste år været på 3,3 mio. kr. (fordelt med 1.320.000 kr. til erhvervsservice og 1.980.000 kr. til turismeservice, herunder drift af turistbureauet). I forbindelse med udbuddet er kontraktsummen hævet med en ekstra million til erhvervsservice, så den samlede kontraktsum udgør 4,3 mio. kr. årligt. Den ekstra million til erhvervsservice blev givet samtidig med, at man i Budgetforlig 2018 øremærkede 1 mio. kr. til CORO-lab Roskilde og yderligere 1 mio. kr. til indsatser, der understøtter udvikling, fremme og tiltrækning af green tech, grønne og klimavenlige tiltag, projekter og erhverv.