12. november 08:00

Turismedagen ’18

Vil du blive klogere på bl.a. Fjordlandet, Nationalpark Skjoldungernes Land og UNESCO verdensarv og hvordan disse kan bruges som økonomisk, markedsførings- og forretningsmæssig løftestang?

Så kom med til Turismedagen 2018, som Turismeaktørforeningen og VisitRoskilde inviterer til.

Turismedagen ’18 afholdes d. 12. november i Konventgården kl. 8.00-12.00.

Program

Kl. 8.00-8.30
Morgenbrød og kaffe

Kl. 8.30-9.30
Oplæg v. projektleder for Fjordlandet Thomas Mahler – hvad er Fjordlandet, hvem er med og hvad kan jeg bruge det til?

Kl. 9.30-10.00
Nationalparken Skjoldungernes Land v. Camilla Van Deurs Formann Jensen – Nationalparkens arbejde, visioner og partnerskabsprogram med lokale aktører Kort pause

Kl. 10.15-10.30
Kort præsentation af strategiske trædesten for VisitRoskilde 2018-21 samt redegørelse for den kommende politiske proces v. Turismeaktørforeningen

Kl. 10.30-11.00
Forenkling af turismefremmesystemet – hvad kommer det til at betyde for Roskilde? v. VisitRoskilde

Kl. 11.00-12.00
UNESCO verdensarv – hvordan kan en by kapitalisere og brande sig på at have et UNESCO verdensarvssted? Oplæg og efterfølgende diskussion ved ph.d. Andreas Bonde Hansen, Professionsskolen Absalon

Kl. 12.00
Afslutning og tak for i dag

Tilmelding til turismedagen er forbeholdt turismeerhvervet og erhvervet.