8. maj 15:00

RELATIONER er roden til alt godt – også på bundlinjen!

En workshop med introduktion til Enneagrammet – fokus på adfærd, samarbejde, kommunikation!


Workshoppen finder sted:

Onsdag den 8. maj 2019, kl. 15:00 til kl. 17:30/18:00.
Eventrummet, Musicon, Rabalderstræde 10, Roskilde.

Når du forstår dig selv, har du også langt bedre mulighed for at forstå andre! Når dette forhold er på plads er vejen banen for at skabe værdiskabende og meningsfulde relationer, og dette kan have effekt både i privatlivet og på bundlinjen erhvervsmæssigt! Med udgangspunkt i Enneagrammets 9 persontyper skal vi på workshoppen beskæftige os med egen og andres adfærd, motivationsfaktorer og kommunikation for at:

  • Lære os selv bedre at kende,
  • Opnå større tolerance og forståelse for sine kollegers/medmenneskers personlige forskelligheder
  • Opnå indsigt i sine egne, og i sidste ende teamets, styrker og faldgruber
  • Indse, hvordan vi alle bliver lidt mere inspirerende og lidt mindre irriterende at være sammen med
  • Gerne få personlige aha-oplevelser, der giver deltagerne lyst til at arbejde med sine egne udviklingsområder fremadrettet.

Du vil efterfølgende have øget indsigt og værktøjer til at skabe fundamentet for bedre samarbejde, bedre kommunikation og et rarere arbejdsklima – eller med andre ord blive katalysator for værdiskabende og meningsfulde relationer.

Claus Roager er kendt for at levere sine oplæg i engagerende, interaktiv, nærværende, humørfyldt, motiverende, ukrukket (og en anelse provokerende) form. Undervisningen foregår gennem teori, gode eksempler fra hverdagen, anekdoter, dialog og små praktiske øvelser.

Claus Roager er Danmarks mest anvendte underviser inden for Enneagrammet og har undervist mere end 125.000 mennesker.. Med mere end 13 års erfaring har Claus været en af de absolut største bidragsydere til at Enneagrammet i dag er alment kendt i virksomheder i Danmark.

Læs mere på: www.roagerolsen.dk/referencer