29. oktober 07:30

Kender du det?

Praksisorienteret workshop med træning i bl.a. håndtering af vanskelige situationer med kunder. Af stor relevans for butiksansatte og andre med direkte kundekontakt.

Alle i målgruppen er velkomne, mandag d. 29. oktober kl. 07.30-10.00 i Byens Hus, Stændertorvet 1
 

Denne workshop er til inspiration for ansatte i detailhandel, restaurant, besøgssteder eller andre serviceområder, hvor en direkte kundekontakt er en del af hverdagen. Gennem teknikker fra sangens og teatrets verden, vil du blive sat i stand til at handle med ro, myndighed og overskud i svære kundesituationer.

Arbejder du med kunder, så har du formentlig oplevet, at det kan være svært at sige nej, eller at du skal håndtere en vanskelig kundesituation. I denne workshop træner og udforsker vi forskellige scenarier, hvor du med fordel kan signalere myndighed, overskud og ro i mødet med kunden. Gennem øvelser og situationer fra virkeligheden, får du effektive redskaber, som kan give dig gennemslagskraft og overskud, når dette er nødvendigt. Eller med andre ord lære at udøve venlig autoritet og imødekommende udstråling, som er en stor del af det gode værtskab.

Helt konkret arbejder vi med udfordringerne i at sætte grænser, og værktøjer til generel styrkelse af din personlige fremtoning gennem:

  • Kropslig autoritet
  • Stemmetræning, så du signalerer myndighed og overskud
  • Vejrtrækningsøvelser, så du kan bevare roen

Undervisere på dagen er Heidi Vesterkilde og Ulla Munch, som begge har mange års erfaring i undervisning og rådgivning i at lære mennesker at brænde igennem, kropssprog og overførsel af teknikker fra sangens verden til erhvervslivet.

 

Heidi Vesterkilde

Ulla Munch

 

 

 

 

 

 

 

Ulla Munch (th) har 25 års sceneerfaring og er ekspert i lære folk at ‘brænde igennem’. Heidi Vesterkilde (tv) er specialiseret i kropssprog, improvisation og konfliktløsning.

Arrangementet, der er en del af Spil Dansk Ugen, er åbent for Roskildes detailhandel, restauranter, turismeaktører m.fl.. og leveres i et samarbejde mellem Spar Nord Fonden, Alle Tiders Musikby, Roskilde Handel og Erhvervsforum Roskilde.

Yderligere information kan fås hos erhvervsrådgiver Allan Lyhne på allan@erhvervsforum.biz eller på mobil 30515 625.