18. april 17:30

Generalforsamling

Erhvervsforum Roskilde inviterer medlemmer til generalforsamling

Tilmeld dig Erhvervsforum Roskildes generalforsamling, der afholdes:

Onsdag d. 18. april 2018 kl. 17.30 i
Guldaldersalen by Florentz
Algade 13, 4000 Roskilde

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens årsberetning
  3. Godkendelse af årsrapport og budget
  4. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
  5. Valg af revisor
  6. Indkomne forslag
  7. Eventuelt