10. oktober 16:00

Fyraftensmøde om: Ledelsessystemer og verdensmål

Torsdag den 10. oktober, kl. 16.00-17.30

Sted: LEKON, Penselstrøget 30, Musicon, Roskilde

Vil du fremtidssikre din virksomhed?

Virksomheder verden over bruger ledelses systemer til at nå målsætninger inden for f.eks. kvalitet (ISO 9001), miljø (ISO 14001), arbejdsmiljø (ISO 45001) eller energi (ISO 50001). Med et ledelsessystem forpligtiger virksomheden sig til at fastsætte mål, iværksætte konkrete tiltag og løbende vurdere og tilrette disse med henblik på at nå de fastsatte mål.

Ved at koble din virksomheds overordnede målsætninger til FN’s verdensmål kan du arbejde med verdensmål på en måde, som med sikkerhed vil gavne din virksomheds udvikling og øge jeres konkurrenceevne.

Jens Kjærulff fra LEKON giver dig konkret inspiration til hvordan lige netop din virksomhed, og den branche du befinder dig i, kan arbejde med verdensmål, og oplægget er relevant uanset om i allerede bruger ledelsessystemer, er ISO-certificeret eller overvejer at blive det.  Efter mødet går du hjem med en dybere forståelse for, hvilke konkrete tiltag du kan implementere i din virksomhed for at følge med den globale, bæredygtige udvikling – og hvis ikke din virksomhed allerede er ISO-certificeret, går du hjem med svarene på, hvorfor det kun kan gå for langsomt med at få implementeret et skræddersyet ledelsessystem.

Har du spørgsmål vedr. fyraftensmødet, kontakt gerne Allan på allan@erhvervsforum.biz