14. maj 07:30

Den professionelle bestyrelse

VISION  –  VÆRDIER  –  VÆKST

I samarbejde med Nordea og TVC Advokatfirma

Arrangementet afholdes: Tirsdag den 14. maj fra kl. 7.30-9.45
Nordea Erhverv, Sjælland Midt & Vest, Algade 16, 4000 Roskilde

Professionelle bestyrelsesmedlemmer og virksomhedscases fortæller om erfaringer med og udbyttet ved at have en professionel bestyrelse som kontrolfunktion og sparringspartner.

Program
Kl. 7.30-7.45: Morgenmad
Kl. 7.45-8.00: Velkomst v/Bente Larsen, erhvervskundedirektør, Nordea
Kl. 8.00-8.30: Bestyrelsens rolle i den ejerledede virksomhed v/Rune Tarnø, TVC Advokatfirma
Kl. 8.30-8.50: Erfaringer med professionelle bestyrelser
v/ Kim Ove Olsen, Spring Nordic/CAPNOVA
Kl. 8.50-9.10: Overvejelser ved valg af professionel bestyrelse v/ Niels Erichsen, FysioDanmark
Kl. 9.10-9.20: Dialog – Spørgsmål, svar og inspiration
Kl. 9.20-9.50: Netværk
Kl. 9.50-10.00: Afslutning og tak for i dag v/ Bente Larsen, Nordea

Spørgsmål kan rettes til Bente Larsen, Nordea, bentelarsen@nordea.dk eller Allan Lyhne, Erhvervsforum, allan@erhvervsforum.biz